Veiksmīgai un pareizai projekta realizācijai nepieciešams izstrādāt tehniskos projektus, kas nodrošinās visu pareizo pievadu savlaicīgu sagatavošanu, kā arī pirts pareizu ventilāciju. Projekts ir svarīgs arī saskaņoto dizaina risinājumu pareizai izpildei. Mūsu projektēšanas nodaļas speciālisti ir sagatavoti dažādas sarežģītības projektu realizācijai.